David Bowie, “The Bewlay Brothers” by Masayoshi Sukita, 1973

David Bowie, “The Bewlay Brothers” by Masayoshi Sukita, 1973