Category: New York Dolls

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via…

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via dietcokeandsympathy

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via…

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via dietcokeandsympathy

New York Dolls: Johnny Thunders & David Jo…

New York Dolls: Johnny Thunders & David Johansen in Hollywood, 1973, by Bob Gruen

New York Dolls in LA, 1973, by Bob Gruen

New York Dolls in LA, 1973, by Bob Gruen

David Johansen, New York Doll, at NYC punk mec…

David Johansen, New York Doll, at NYC punk mecca Max’s Kansas City, 1973, by Paul Zone, via katyrodriguez

New York Dolls!

New York Dolls!

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via…

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via dietcokeandsympathy

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via…

Baby New York Dolls, baby! Bob Gruen photo via dietcokeandsympathy

David Johansen, New York Dolls, 1971, via diet…

David Johansen, New York Dolls, 1971, via dietcokeandsympathy

New York Dolls, 1972, by P. Felix, via vulture

New York Dolls, 1972, by P. Felix, via vulture